Surbrunnsv√§gen 24
271 40 YSTAD
0411-19200
START GALLERI SAMARBETSPARTNER RESTAURANG OM PARKEN VECKANS LUNCHER MAIL
         
      Om parken

Folkets park i Ystad grundades 1896, då arbetarföreningen köpte det gamla värdshuset Surbrunn med tillhörande parkområde.
Här hade man på 1700-talet funnit en s.k. surbrunn, dvs en källa med vatten som ansågs vara hälsobringande, och hit förlade Ystads borgare och deras familjer gärna sina sommarutflykter under 1800-talet.
Köpet väckte till en början stor uppståndelse och det ansågs på en del håll näst intill otillbörligt, att arbetare skulle äga en så angenäm samlingsplats.
Men snart nog slog stämningen om, sedan en av stadens ledande män gjort uttalandet att "man bör icke motsätta sig allt vad arbetarne företaga sig."
FW Thorsson verksam som skomakare överlät skomakeriet 1896 för att bli föreståndare för Folkets Park.
Thorsson blev riksdagsman 1902 och finansminister 1917. Som parkföreståndare i Ystad avgick han 1915 och avtackades med en porträttbyst som alltjämt kan beskådas i parken.